X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
הזמן מלון הזמן מלון הזמן רכב הזמן רכב הזמן טיסה הזמן טיסה הזמן שאטל הזמן שאטל סקי באירופה סקי באירופה ביטוח נסיעות ביטוח נסיעות
X סגירה
 

טהרת המשפחה

תרומת דיני טהרת המשפחה לזוגיות

המשפחה היהודית נודעת בייחודיותה ובלכידותה ומהווה מקור לגאווה וסמל לנאמנות, טוהר ויציבות זוגית. יש הסוברים כי סוד יציבותה והצלחתה של המשפחה היהודית ושל חיי הזוגיות טמונים באוסף דינים והלכות. מערכת המצוות הקרויה בשם הכללי טהרת המשפחה מתייחסת לדינים והלכות של הרחקה, המחייבים בני זוג, איש ואישה יהודים נשואים בתוך מערכת היחסים הזוגית.

המוכר והעיקרי מבין הדינים הוא זה שלפיו אישה אסורה לבעלה בימי הווסת החודשית, ימים בהם היא מכונה נידה. בימי נידה חל איסור כרת על קיום יחסי אישות. ההקפדה על מצוות טהרת המשפחה מרוממת ומקדשת את הקשר הזוגי שבין איש ואישה ומעלה אותו מן המדרגה הגופנית לדרגות גבוהות של קדושה והתעלות.

מדוע לספר בשבח טהרת המשפחה?

יש שיביעו התנגדות ראשונית ומיידית למקרא המלים המבקשות להסביר ולתאר את מעלותיהם ותרומתם של דיני טהרת המשפחה לזוגיות. הרי כך ציוונו בורא עולם, וכפי שאיננו מהרהרים שנית בהרגל שמקורה במצוות קיבוע בתי מזוזה, מדוע להרהר ולהסביר הלכות אלו של טהרת המשפחה? המונח "טהרת המשפחה" מתכוון למונח מקורי, מדויק וותיק בשם הלכות נידה או איסורי נידה. עיסוקם של איסורים אלו אינו בשאלות של טהרה וטומאה, אלא באיסורים ובהיתרים של אישה לבעלה.

איסור והיתר אלו אינם קשורים כל עיקר בענייני טומאה. ובכן, השימוש במושג זה הינו חדש יחסית, ונובע מן המבוכה וההתנגדות המתעוררות בעידננו בשל העיסוק ההלכתי בנושאים נשיים-גופניים ואינטימיים, שהרי הדינים מתייחסים לא ל"משפחה" בכללה, אלא לאישה לבדה, הנטהרת ונטמאת. ועם זאת, המונח טהרת המשפחה מדגיש את המשמעויות הנוספות הנודעות לדינים אלו החלים על איש ואשתו ותרומתם ליציבות הקן המשפחתי.

מהי תרומת דיני טהרת המשפחה לחיי הזוגיות?

דיני טהרת המשפחה יוצרים בחיי הזוג היהודי מעגליות חודשית שבה ימים של קרבה וימים של הרחקה וריחוק גופני. הקרבה המחודשת שלאחריהם הנה מחזקת ומרעננת. יפים הם הדברים של רבי מאיר בעל הנס, המופיעים במסכת נידה: ״מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה (אסורה על בעלה שבעה ימים לאחר תום הוסת)? מפני שרגיל בה וקץ בה, אמרה תורה תהא אסורה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה״. איש ואישה השומרים על הלכות הנידה נהנים מגעגוע, מחידוש ומריגוש בעתות הקרבה, לאחר ימי הריחוק והנידה.

ישות נוספות הנוגעות לתרומת הלכות נידה לחיי הזוג

- ההכרח להימנע ממגע גופני מאפשר לבני הזוג לבנות קשר המבוסס על יחסים אנושיים, רגשיים ורוחניים איתנים, תוך הסטת הדחפים הגופניים והיצר הצידה. היחסים הזוגיים בתקופת הנידה מתבטאים במחוות של קרבה וחיבה מילולית או אחרת. הדבר מקנה לקשר הזוגי ממד נוסף ומעצים אותו.

- הרב סולובייצ'יק נקט עמדה המסבירה את הערך והמשמעות של הלכות הנידה, תוך שקבל את החוויה הזוגית של "קורבן" שבני הזוג מקריבים, ומצא בחוויה זו עצמה ערך מרומם. הרב לא המעיט ממידת הקושי, ואף העצים אותו. על ידי ההעצמה של הקושי הוא בקש לרומם ולהאדיר את שמירת ההלכה ולהופכה ממטרד ומקורבן אישי לאתגר מרומם ועילאי הנקנה במסירות ובמאמץ אדיר.

לסיכום – הזהירות והריחוק הננקטים על ידי הממלאים את דיני טהרת המשפחה תורמים לשלום בית ולחיי הזוגיות והמשפחה ומוסיפים להם ממדים ערכיים ורוחניים, יחסי קרבה וחיבה מכופלים, וגעגוע הדדי, המחזק את הקשר הזוגי.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:
אנא הזן את המספר ארבע מאות חמישים ושש:
מזמינים וחוסכים